Týdenní plán 9.-13. listopadu

I tento týden najdete veškeré úkoly v Teamsech

český jazyk –

  • mluvnice – Stavba slov, i/ý, po obojetných souhláskách. 
  • literatura – Karel Čapek

matematika – Lomený výraz (krácení), rovnice opakování

anglický jazyk – pí. uč. Buňková – Agreeing, disagreeing; everyday English unit 3

anglický jazyk –  pí. uč. Drahorádová – Zdravý životní styl

anglický jazyk – pí. uč. Polanská – treatment, advanced diet, healthy food and our lifestyle

anglický jazyk – pí. uč. Svobodová – Heroes,  Verb, – ing or infinitive, The burglar, vocabulary

německý jazyk – Osobní zájmena ve 4. pádu – procvičování

ruský jazyk – Shrnutí 7. lekce (sl. zásoba, překlad vět, záporná odpověď, PS)

chemie

dějepis:

9. 11. – ČSR 1918 – 1939 – Slovensko a Podkarpatská Rus, Ekonomika ČSR

11. 11. – ČSR 1918 – 1939 – Zahraniční politika, Rozbití ČSR I. část

zdravotní výchova – mediální výchova

hudební výchova

výtvarná výchova – výstava Ve městě Ivany Lomové – pracovní list s úkoly

Ředitelské volno se ruší

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

Tripartitní schůzky + předání třídnictví

Vážení rodiče,

stále jsem věřila, že se společně budeme moct sejít tak jako každý rok. Situace nám to bohužel nedopřeje, proto Vám nabízím alespoň možnost on-line schůzky přes účet Vašeho dítěte v Teams. 

Pokud byste měli zájem se sejít (ať s Vaším dítětem nebo bez něj), napište mi e-mail a dohodneme si termín. Pokusím se Vám vyjít maximálně vstříc.

Od začátku listopadu přebírá třídnictví v naší třídě plně pan učitel Jiří Potůček. Obracejte se proto v třídnických záležitostech primárně na něj (potucek@zseden.cz). Pokud bych pro Vás ale cokoliv mohla udělat, tak mi samozřejmě můžete také napsat. 

 

Přeji Vám co nejklidnější dny, pevné zdraví i nervy

 

Petra Kotápišová

Týdenní plán 2. – 6. 11.

Veškeré úkoly najdete v Zadání v Teams!

 

český jazyk – stavba slova; tvoření slov

matematika – lomený výraz (hodnota, podmínky, krácení)

anglický jazyk – pí. uč. Buňková – Problems and treatments, At the doctor´s, Everyday English (Agreeing, disagreeing)

anglický jazyk –  pí. uč. Drahorádová – Parts of the body, health, relative pronouns

anglický jazyk – pí. uč. Polanská – opakování modálních sloves, look after yourself

anglický jazyk – pí. uč. Svobodová – Useful expressions- agreeing, disagreeing; Sports events; Rules for living a healthy life

německý jazyk – přivlastňovací zájmena 4. pád; druhy sportů

ruský jazyk – vazba potřebuji něco, skloňování podst. jmen

chemie – neutralizace, laboratorní práce

Dějepis: 2. 11. – Hitlerovo Německo

                4. 11. – ČSR 1918 – 1939 – Politický systém, hranice, menšiny

zdravotní výchova – mediální výchova

hudební výchova – klasicismus

Týdenní plán 19. – 23. 10.

On-line výuka a konkrétní úkoly probíhají přes platformu Teams (Office 365).
 
český jazyk – Vývoj českého jazyka; Archaismy, historismy, neologismy
 
anglický  jazyk – pí. uč. Drahorádová – Been/gone; Qeustion tags; Movies; TV shows
anglický jazyk – pí. uč. Buňková – Healthy lifestyle, problems and treatments 
anglický jazyk – pí. uč. Svobodová – Problems and treatments; Relative clauses; Souhlas / nesouhlas
 
německý jazyk – 4. pád přivlastňovacích zájmen
 
ruský jazyk – Vyjádření potřebuji něco; Časování sloves; Sloveso MOCI
 
zdravotní výchova – Mediální výchova (blok)
 

Kampaň obyčejného hrdinství

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá sdružení EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr

Rozvrh distanční výuky

Milá 9. B,

v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 se budete vzdělávat distančně podle přiloženého rozvrhu. Zeleně označené hodiny znamenají, že se povinně připojujete do on-line výuky. Všechny úkoly budou zadávány a odevzdávány pouze přes Teams (tzn. neposílejte práce mailem či jiným způsobem). On-line výuka bude probíhat pomocí kanálu 9. B a konkrétního předmětu v Teams, nezapomeňte, že pro jazyky (AJ, NJ/RJ/PJ) máte založené speciální týmy, kde je celá Vaše skupina.

Rozvrh distanční výuky

po – 8:55 – 9:40 (D), 10:00 – 10:45 (M), 11:50 – 12:35 (AJ)

út – 10:00 – 10:45 (F), 10:55 – 11:40 (NJ/RJ/PJ)

st – 10:00 – 10:45 (AJ), 10:55 – 11:40 (ČJ), 12:45 – 13:30 (CH)

čt – 8:55 – 9:40 (Z), 10:55 – 11:40 (M), 11:50 – 12:35 (Př)

pá – 8:00 – 8:45 (ČJ)

Oslava 60 let školy

Ve čtvrtek 1. října 2020 oslavíme 60. narozeniny naší školy. 

Celý program dne bude probíhat venku, přizpůsobte tomu oblečení a obuv. Nezapomeňte si s sebou pití a svačinu.

Začátek: 7:55 u házenkářského hřiště.

Konec: okolo 12:45 (další výuka nenásleduje), oběd bude v balíčku s sebou, takže po převzetí můžete odcházet domů (jako nejstarší na škole půjdete pro oběd mezi posledními)

Program pro rodiče: od 15:00 (přihlášky na registrace60@zseden.cz)

V pátek 2. října je ředitelské volno.

 

Informace k přijímacímu řízení

Výchovná poradkyně Mgr. Kofroňová Vám zasílá základní informace k přijímacímu řízení.

př. řízení 2020-2021

Třídní schůzky + DOTAZNÍK

Vážení rodiče, 

kvůli epidemiologické situaci se změnil formát plánovaných třídních schůzek. Proto zde zveřejňuji dopis paní ředitelky a dopis ode mě. Zároveň prosím o vyplnění krátkého dotazníku. Vše se zobrazí po kliknutí na název.

dopis ŘŠ

Dopis třídní schůzky

Dotazník