Plán na týden 11.-15. ledna

Hezký den, 

i v tomto týdnu jdeme do plné distanční výuky,  zde je plán:

ČJ: Slovní druhy – zájmena, číslovky

Dějepis:                            11. 1.  Domácí odboj proti okupaci
                                 13. 1.  Československý odboj v zahraničí

Aj:                   hrdinové, přídavná jména – procvičování

Matematika:               Funkce, definiční obor, množina hodnot a graf funkce (opakování 7. roč.: souřadnice bodů v rovině, přímá a nepř. úměrnost-rovnice, graf)

Chemie:  Chemická vazba, projekty organická chemie

 

Plán výuky na týden 4.- 8. ledna

Krásný nový rok a vykročení pravou nohou přeji všem. Je tu opět zdivočelý PES, a tím pádem distanční výuka. Platí v rozvrhu zelené hodiny jako minule, němčina byla zrušena. V 8.00 v pondělí si vše řekneme na EV. 11.1. se uzavírají známky na pololetí a proto máte jedinečnou příležitost se ještě blýsknout. Co vás tedy čeká? 

Čeština: Slovní druhy, hodnocení pololetní práce a kontrolního diktátu

Angličtina: p.u. Drahorádová: vyjádření emocí, přídavná jména -ed/-ing
                     p.u. Polanská: 

Dějepis:   4. 1.  Zločiny proti lidskosti ve II. světové válce
                  6. 1.  Protektorát Čechy a Morava

Matematika:   Slovní úlohy na společnou práci a směsi (opakování slovních úloh na pohyb)

Zbytek dodám, jen co plány obdržím. 

Skupiny angličtina

Už asi víte, že je nové rozdělení skupin na angličtinu. Ještě si to povíme v pondělí, ale nyní jen pro informaci:

Drahorádová Polanská
Ondřej Filip
Lukáš Nikolas
Radek Samuel
Denis P. Dominik
Šimon Nicolas
Mikuláš Matěj
Oliver Martin
Victoria Alex
Karolína Michal
Denis H. Nazar

Provoz školy od 4.1.2021

Hezký nový rok!

Prázdniny se chýlí ke konci. Od pondělí 4. ledna 2021 pokračujeme v distanční výuce. Na Teams budete mít i pozvánku na EV hned v pondělí v 8:00. Tam si řekneme jak bude výuka probíhat. 

Provoz školy od 4. ledna 2021

 

Provoz školy od 30.11.2020

Provoz školy od 30. 11. 2020

Nový rozvrh od 30.11.2020

Schola Pragensis on-line

Ve čtvrtek díky možnosti připojení se na veletrh vzdělávání neproběhne 3. a 4. vyučovací hodina. 

ve čtvrtek 26.11. neproběhne  3. a 4. vyuč. hodina on-line, neboť se děti v tuto dobu mohou připojit na živé vysílání Scholy Pragensis on-line. Další informace v příspěvku níže. 

Plán týdne 23.11-27.11.

Plán týdne 23.-27. listopadu

I tento týden najdete veškeré úkoly v Teamsech.

český jazyk – mluvnice – skupiny  mě, bě, vě / bje, mně, vje
                        Nové téma: Význam slova – Slova jednoznačná a mnohoznačná
matematika – Soustavy dvou lineárních rovnic

anglický jazyk – pí. uč. Buňková – Verb Patterns (verb + ing/inf.), The burglar (someting + ing)

anglický jazyk –  pí. uč. Drahorádová – verb -ing or infinitiv

anglický jazyk – pí. uč. Polanská – popis obrázku ( can see, hear, smell, feel + ing), imagination

anglický jazyk – pí. uč. Svobodová – Heroes; King Arthur; The burglar; something- ing

německý jazyk – Osobní zájmena ve 4. pádu – procvičování, Dovolená, cestování počasí.

ruský jazyk – Slovesa – shrnutí; Kaťuša

dějepis:  
23. 11. –  II. světová válka – německá expanze 1939 – 1941 – Útok na západní Evropu a Balkán 
25. 11. – II. světová válka – Útok Německa na Sovětský svaz – boje 1941 – léto 1943 ( str. 62 – 64 )

chemie – organická chemie

zdravotní výchova – Mediální výchova – zakončení

 

Informace pro žáky a rodiče ke vzdělávací nabídce škol SCHOLA PRAGENSIS 2020

zpráva_pro_zaky_a_rodice

Plán na další týden 16.-20. listopadu

Plán týdne 16.-20. Listopadu

I tento týden najdete veškeré úkoly v Teamsech. Pozor. v úterý je volno. 

český jazyk – mluvnice – dvojhlásky

 

matematika – Rovnice s neznámou ve jmenovateli

anglický jazyk – pí. uč. Buňková – Revision of unit 3, Sport Events, Heroes, King Arthur

anglický jazyk –  pí. uč. Drahorádová – Talking about heroes

anglický jazyk – pí. uč. Polanská – healthy pyramid/ agreeing – disagreeing/ reading The ticket

anglický jazyk – pí. uč. Svobodová – Quiz, Pessimist, optimist, realist

Adjectives with – ed, – ing

The customer

Zkouším v pondělí překlad, slovíčka, gramatiku

německý jazyk – Osobní zájmena ve 4. pádu – procvičování

ruský jazyk – Sebehodnocení, slovesa, slovní zásoba 8. l.

chemie

dějepis:

16. 11. – Mnichovská dohoda, Druhá republika, zánik ČSR

  1. 11. – II. světová válka – německá expanze 1939 – 1941 – Polsko, Skandinávie

Zdravotní výchova –

  1. Mediální výchova 3
  2. Sebehodnocení.

hudební výchova

výtvarná výchova