Plán výuky 15.3.-19.3.

Začínáme nový týden v distanční výuce. Nepolevujme. V pondělí se sejdeme v 8:20 na EV a trochu se navzájem podpoříme. Bude zkrácená a doufám, že nezaspíte. 

A co nás tento týden čeká? 

ČJ – Popovídáme se i vašich recenzích a probereme dále větné členy
NJ – Probereme konverzační témata a procvičíme novou slovní zásobu. 
AJ – DRA – Austrálie
         POL – Generation gap- slovíčka, rozbor situace.
RJ – Číslovky řadové, říkanka Hodina proběhla, úvodní text v uč. str. 7
M – Podobnost (užití podobnosti)
D – 15. 3. – Perestrojka a rozpad východního bloku
        17. 3. – Československo v letech 1945 – 1948 – politická situace
Ch + Př – Genetika a základy biochemie 

To je prozatím vše, co je známo. 

JP

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky
upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Plán výuky v týdnu 8.3.-12.3.

Prázdniny jsou u konce a doufám, že jste odpočinutí a přepravení na další dávku distanční výuky. V tomto týdnu nás čeká níže uvedený program výuky. Etická výchova není součástí distanční výuky, ale v pondělí 8:20 budu na příjmu na kanálu třídy a můžeme probrat další vývoj vašeho vzdělávání. Není to povinné, ale rád se s vámi po prázdninách uvidím. 

ČJ:  Mluvnice – Stavba vět. Rozvíjející větné členy
M:  Podobnost  (užití podobnosti)
AJ: Pol.: What will you do if..? As soon as ve větách
        Dra: Životní prostředí, trpný rod – různé časy.
NJ: Kam pojedeš na prázdniny?. Začátek Lekce 2
D:    8. 3. – Východní blok na konci 40. a v 50. letech
        10. 3. – Sovětský svaz v 60. a 70. letech
Ch: Kyslíkaté deriváty
VV: Autoportrét

V době zveřejnění tohoto plánu mi nebyly další plány předmětů doručeny. 

Těším se na vás

JP

 

Uzavření školy

Uzavření školy

Plán výuky v týdnu 22. – 26. 2. 2021

Hezký den,

v tomto týdnu pokračuje nadále distanční výuka. 

ČJ: Mluvnice – Stavba vět
NJ: Modální slovesa, Sport
RJ: Skloňování osobních zájmen
AJ: Pol.:  IF – první podmínková věta
       Dra.: životní prostředí, trpný rod – různé časy
M: Podobnost(věty o podobnosti ∆, dělení úsečky v daném poměru)
D:  22. 2. – Dekolonizace 24. 2. – Státy a organizace východního bloku
VV: Plakát (pokračujeme v minulém zadání)
Př: pozorování přírody

 

Plán výuky v týdnu 15.2. – 18.2.

Hezký den,

do příštího týdne jdeme opět formou distanční výuky. Není to pro vás nic nového, takže víte co a jak. Ve středu 17.2. bude p. uč. Poletínová ve školní knihovně, kde můžete půjčovat a varcet knihy od 13:00 do 14:15. V pátek je ředitelské volno. 

ČJ: Pronikneme do stavby vět a připomeneme si větné členy
NJ: Opakování způsobových sloves, jednoduchá konverzace 
AJ: DRA: Globální problémy, trpný rod – procvičování
       POL: Problems in the nature, relationship
M:  Podobnost (poměr podobnosti, věty o podobnosti ∆, dělení úsečky v daném poměru)
RJ: Slovesné vazby odlišné od češtiny, slovní zásoba, osobní zájmena
D:   15. 2. – 4. fáze studené války – dohody i soupeření
        17. 2. – Evropská integrace

Více informací bude zase až je budu vědět i já. Hezký zbytek neděle

JP

Čtvrtek – 13:00-14:00 Vyzvednutí přihlášek na SŠ

Zítra, 11.2. budu u sebe v kabinetu distribuovat přihlášky SŠ od 13:00 do 14:00. Zastavte se pro přihlášky, případně mi napište, kdy se zastavíte. 

Jiří Potůček

Plán výuky v týdnu 8.-12. února

Máme tu další týden distanční výuky. Pozor! Nastává změna u druhého cizího jazyka. Výuka on-line je od 8.2. opět dle rozvrhu v listopadu, t.j. v úterý. NJ, PJ a RJ budou pouze on-line. 

ČJ: Začneme nové téma – Stavba vět
NJ: Zopakujeme modální slovesa a vše, co mohlo být od podzimu zapomenuto.
AJ:  The environment, passive voice (past simple, present perfect simple, future etc).
M: Kvadratická funkce a její vlastnosti  (opakování učiva 6. a 7. ročníku)
Ch: Aromatické uhlovodíky
RJ: Opakování – azbuka (psaná a čtená), slovní zásoba 
VV: Jak vidí ptáci (barevné spektrum ve vnímání jiných živočišných druhů)
D: 8. 2. – Suezská krize, 2. berlínská krize
      10. 2. – Karibská krize, první dohody o omezení zbrojení

Zbytek bude zveřejněn později. 

JP

 

Druhý cizí jazyk

Od 8. února se začne opět vyučovat druhý cizí jazyk, rozuměj němčina, polština a ruština. On-line hodina bude vždy v úterý. Při prezenční výuce se však v úterý a čtvrtek bude nadále místo DCJ vyučovat čeština. 

V Teamsech budeme tedy využívat původní kanál pro DCJ. 

JP

Zvedni hlavu

Zvedni hlavu