Třída:

Nový rozvrh od 30.11.2020

Schola Pragensis on-line

Ve čtvrtek díky možnosti připojení se na veletrh vzdělávání neproběhne 3. a 4. vyučovací hodina. 

ve čtvrtek 26.11. neproběhne  3. a 4. vyuč. hodina on-line, neboť se děti v tuto dobu mohou připojit na živé vysílání Scholy Pragensis on-line. Další informace v příspěvku níže. 

Plán týdne 23.11-27.11.

Plán týdne 23.-27. listopadu

I tento týden najdete veškeré úkoly v Teamsech.

český jazyk – mluvnice – skupiny  mě, bě, vě / bje, mně, vje
                        Nové téma: Význam slova – Slova jednoznačná a mnohoznačná
matematika – Soustavy dvou lineárních rovnic

anglický jazyk – pí. uč. Buňková – Verb Patterns (verb + ing/inf.), The burglar (someting + ing)

anglický jazyk –  pí. uč. Drahorádová – verb -ing or infinitiv

anglický jazyk – pí. uč. Polanská – popis obrázku ( can see, hear, smell, feel + ing), imagination

anglický jazyk – pí. uč. Svobodová – Heroes; King Arthur; The burglar; something- ing

německý jazyk – Osobní zájmena ve 4. pádu – procvičování, Dovolená, cestování počasí.

ruský jazyk – Slovesa – shrnutí; Kaťuša

dějepis:  
23. 11. –  II. světová válka – německá expanze 1939 – 1941 – Útok na západní Evropu a Balkán 
25. 11. – II. světová válka – Útok Německa na Sovětský svaz – boje 1941 – léto 1943 ( str. 62 – 64 )

chemie – organická chemie

zdravotní výchova – Mediální výchova – zakončení

 

Informace pro žáky a rodiče ke vzdělávací nabídce škol SCHOLA PRAGENSIS 2020

zpráva_pro_zaky_a_rodice

Plán na další týden 16.-20. listopadu

Plán týdne 16.-20. Listopadu

I tento týden najdete veškeré úkoly v Teamsech. Pozor. v úterý je volno. 

český jazyk – mluvnice – dvojhlásky

 

matematika – Rovnice s neznámou ve jmenovateli

anglický jazyk – pí. uč. Buňková – Revision of unit 3, Sport Events, Heroes, King Arthur

anglický jazyk –  pí. uč. Drahorádová – Talking about heroes

anglický jazyk – pí. uč. Polanská – healthy pyramid/ agreeing – disagreeing/ reading The ticket

anglický jazyk – pí. uč. Svobodová – Quiz, Pessimist, optimist, realist

Adjectives with – ed, – ing

The customer

Zkouším v pondělí překlad, slovíčka, gramatiku

německý jazyk – Osobní zájmena ve 4. pádu – procvičování

ruský jazyk – Sebehodnocení, slovesa, slovní zásoba 8. l.

chemie

dějepis:

16. 11. – Mnichovská dohoda, Druhá republika, zánik ČSR

  1. 11. – II. světová válka – německá expanze 1939 – 1941 – Polsko, Skandinávie

Zdravotní výchova –

  1. Mediální výchova 3
  2. Sebehodnocení.

hudební výchova

výtvarná výchova

 

Týdenní plán 9.-13. listopadu

I tento týden najdete veškeré úkoly v Teamsech

český jazyk –

  • mluvnice – Stavba slov, i/ý, po obojetných souhláskách. 
  • literatura – Karel Čapek

matematika – Lomený výraz (krácení), rovnice opakování

anglický jazyk – pí. uč. Buňková – Agreeing, disagreeing; everyday English unit 3

anglický jazyk –  pí. uč. Drahorádová – Zdravý životní styl

anglický jazyk – pí. uč. Polanská – treatment, advanced diet, healthy food and our lifestyle

anglický jazyk – pí. uč. Svobodová – Heroes,  Verb, – ing or infinitive, The burglar, vocabulary

německý jazyk – Osobní zájmena ve 4. pádu – procvičování

ruský jazyk – Shrnutí 7. lekce (sl. zásoba, překlad vět, záporná odpověď, PS)

chemie

dějepis:

9. 11. – ČSR 1918 – 1939 – Slovensko a Podkarpatská Rus, Ekonomika ČSR

11. 11. – ČSR 1918 – 1939 – Zahraniční politika, Rozbití ČSR I. část

zdravotní výchova – mediální výchova

hudební výchova

výtvarná výchova – výstava Ve městě Ivany Lomové – pracovní list s úkoly

Ředitelské volno se ruší

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.