Důležitá sdělení:

Focení třídy

Ve čtvrtek 26. 9. v 10:00 proběhlo naše poslední společné školní focení. Letos budeme mít fotky dvě. Cena za obě je tedy 80 Kč.

 

K.Š.

Edukávárna

Vážení rodiče, přátelé naší školy a naši milí kolegové, 2. října 2019 v 17 hodin vás rádi přivítáme ve sborovně, která se promění v první letošní EDUKAVÁRNU. Budeme si povídat třeba o ověřování vzdělávacích výsledků prostřednictvím testování – jaká jsou pro a proti, jaké jsou způsoby, co s výsledky atp. Také se ale můžete těšit na dobrou kávu, různé druhy čaje a drobné občerstvení. Těšíme se na setkání s vámi!

Daniel Abrhám, Jana Churáčková, Martina Černá a Barbara Hůlová

Třídní schůzky

První letošní třídní schůzky proběhnou 25. 9. 2019 od 17:00 v naší třídě. Schůzky budou informační.

Tímto Vás srdečně zvu.

 

K.Š.

Školní online pokladna

Vážení rodiče, 

prosím, aby Vaše dítě mělo pro tento školní rok na účtu školní online pokladny minimálně 300 Kč.

 

Děkuji,

K.Š.

PET kroužek

Příprava na zkoušky Cambridge English – B1 Preliminary for Schools

Letos bude opět probíhat kroužek angličtiny s možností složit zkoušku a získat tak mezinárodně uznávaný certifikát na úrovni B1.

Kurz je určen pro žáky 8. a 9. tříd s velmi dobrým prospěchem se zájmem o angličtinu. Nejedná se o doučování.

Lekce se budou konat od 30.9.2019 každé pondělí od 13:45 do 14:30 ve třídě 8.A.

Cena kurzu je 2000 Kč za 25 lekcí. V ceně jsou zahrnuty výukové materiály.

Na konci kurzu vyzkoušíme test „nanečisto“ a děti se budou moci rozhodnout, zda se přihlásí na zkoušku pořádanou British Council. Zkouška se platí zvlášť a probíhá v květnu nebo červnu, dle vypsaných termínů.

Kdo má o kurz zájem, se u mě v kabinetu (3. patro, první dveře vlevo) staví pro závaznou přihlášku.

V případě velkého zájmu rozhoduje termín odevzdání přihlášky.

Lucie Buňková

Klub mladých diváků

NÁBOR DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ

I v letošním školním roce nabízíme žákům 8. a 9. tříd možnost navštěvovat KMD. Žáci zhlédnou 4 divadelní představení. Cena je 450 Kč. Termíny nemohu ovlivňovat, ale vím je s dostatečným předstihem několika týdnů. Pokud někdo jít nemůže, snažím se vstupenku nabídnout někomu jinému za cenu 110 Kč. Na představení se žáci dopravují sami, v divadle vykonávají dozor učitelky čj.

Pavlína Poletínová, KMD

Požadavky na sešity

Požadavky na sešity  

M – 1×460 

Čj – 2×464, 2×564, 1x 444(můžete pokračovat v sešitech z minulého školního roku), složky na euro obaly (dobrovolně) 

Aj – doplní daný vyučující během 1. školního týdne 

Dcj  

Ruština – 1×464, 1×560 

Němčina – 1×544 

Konverzace v Aj – libovolný sešit, složky na euro obaly 

D – dle vlastní volby, můžete pokračovat v původním sešitu 

Z – 1×440 

 – 1×544 

F – 1×465 

Ch – 1×464, můžete pokračovat v původním sešitu 

Zv – libovolně 

 – 1×520 

Dále budete nosit nůžky, lepidlo (tyčka), propisku, obyčejnou tužku, pastelky nebo fixy – alespoň tři barvy.

Seznam výtvarných potřeb žáci dostanou v úterý 3. 9. 2019.

 K.Š.

Začátek školního roku

Školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen 2. 9. 2019 v 7:55 před školou. Bude následovat přesun do třídy, kde spolu strávíme jednu vyučovací hodinu. V pondělí 2. 9. se obědy vydávají od 10:00 ve školní jídelně. Pokud o něj budou mít žáci zájem, nahlásí se mi během první vyuč. hod.

V úterý 3. 9. 2019 začíná vyučování v 8:00 a končí v 11:40 (čtyři vyuč. hod.). Věnovat se budeme třídnickým pracím. S sebou: zámek na šatní skříňku, přezůvky, psací potřeby.

Žáci ode mě obdrží žákovské knížky (prosím o vlepení kopie kartičky pojištěnce a o podpisy na příslušných stranách do 6. 9. 2019), osobní dotazník (prosím o vyplnění informací kvůli kontroly v systému a odevzdání do 6. 9. 2019) a posudek o zdravotní způsobilosti (lékařsky potvrzenou kopii odevzdejte prosím do 13. 9. 2019, originál si necháváte).

Ve středu 4. 9. 2019 probíhá vyučování dle rozvrhu, který žáci dostanou v pondělí. Od středy si žáci nosí učebnice a pomůcky dle rozvrhu.

S rodiči se uvidíme 25. 9. 2019 na prvních letošních třídních schůzkách.

 

Přeji žákům i rodičům pohodový start našeho posledního společného školního roku.

 

K.Š.