Organizační informace

Milí deváťáci, vážení rodiče,

od pondělí se učíme podle platného rozvrhu, který jsem dala také na web. V pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. ještě proběhne testování žáků. 

Nyní vás prosím o následující:

  • pokud se změnili údaje o vašem bydlišti, telefon či mail, prosím doneste vyplněný dotazník,
  • někteří žáci nemají dostatečnou částku ve školní online pokladně (byli upozorněni), doplňte příslušnou částku, by žák měl na účtu nejméně 600,- Kč (do 17. 9.)
  • některým žákům končí zdravotní způsobilost (byl předán nový formulář),  doneste potvrzený do konce září,
  • zájemci o klub mladého diváka se nahlaste paní učitelce Poletínové do 10. 9. (cena tří představení je 350,- Kč)

I letošní rok budeme sponzorovat pardála obláčkového a koupíme panenku UNICEF. Žákům budou také zakoupeny pomůcky na VV (cca 60,- Kč). 

SEŠITY:

MA 440 – 1x

AJ (PE) 544 – 2x (mohu pokračovat z loňska)

AJ (DH) jakýkoli linkovaný – 2x (mohou pokračovat z loňska)

ČJ 464 – 2x + 544 – 1x

RJ 464 – 1x

NJ 544 – 1x

D 544 – 1x (mohou pokračovat z loňska)

Z jakýkoli A4 (mohou pokračovat z loňska)

PŘ 440 – 1x

F 445 – 1x

CH 464 – 1x

ZV jakýkoli (mohou pokračovat z loňska)

Dále v předstihu upozorňuji, že ve středu 22. 9. se od 17:00 konají třídní schůzky. Na konci září se také budeme fotit.

Děkuji a přeji vám všem úspěšný školní rok.

Drah

Comments are closed.