Absolventské práce – volná témata

Vyberte téma a napište mi váš výběr. Zároveň kontaktujte dotčeného pedagoga a nahlaste se p. uč. Černé na cerna@zseden.cz

Volná témata: 

H. Kofroňová Mé budoucí povolání
  Význam a ochrana lesů
  Automobilový průmysl v ČR
B. Hrdličková Praha gotická/barokní…
  Praha Karla IV.
J. Churáčková Legalizace marihuany – ano či ne?
  Distanční vzdělávání a režim dne
  Systém náhradní výchovné péče
B. Hyklová Náplň práce sportovního psychologa
  Psych. Pozitiva a negativa gamingu
A. Polanská Hudba 20. stol -vliv starověku a současnost
  Opereta vs muzikál
J. Drahorádová ČR a její nej
  Anglicky mluvící hrdina
  Rugby/Můj oblíbený sport
B. Hůlová volná2 témata
A. Tomášek volné 1 téma
D. Adam volná 3 témata (oblast sportu, zdraví, zeměpisné téma)
J. Havlice Moderní architektura v Praze (kubismus, funkcionalismus…)
  Sport v českém výtvarném umění 19. a 20. století
  Podoby streetartu – umění ve veřejném prostoru
M. Černá Kniha vs film
  Můj literární žánr
  Literatura jako inspirace

Comments are closed.