Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,

běžně se informace k přijímacímu řízení sdělují na lednových třídních schůzkách. Třídní schůzky se letos nekonají, informace byly proto žákům sděleny během hodiny etické výchovy. Informace pro Vás jsou uvedeny níže.

 1. Pročtěte si prosím informace od výchovné poradkyně Mgr. Kofroňové: stručné info k přijímacímu řízení
 2. V případě dotazů prosím kontaktujte mě nebo přímo výchovnou poradkyni Mgr. Kofroňovou (kofronova@zseden.cz)
 3.  Nejpozději 1.2. (tj. ideálně před tímto datem) mi prosím zašlete na e-mail  potucek@zseden.cz dvě školy vybrané Vaším dítětem. 
  1. Předmět emailu:  Jméno žáka – přihláška na střední školu
  2. Příloha e-mailu (vzor níže): 2 vybrané školy, uveďte prosím přesný název školy, kód vzdělávání a IZO školy (IZO je uvedeno např. v Atlasu školství nad kódem oboru (všichni žáci atlas obdrželi ve škole) nebo jej lze najít v rejstříku škol viz internetových stránkách http://rejskol.msmt.cz/). Pořadí Vámi uvedených škol musí odpovídat pořadí uvedenému v přihlášce. Vzor přílohy mailu:
 4. Vámi zaslané přílohy e-mailu vytisknu, předám Mgr. Kofroňové, která přes systém bakaláři provede tisk přihlášek. Pokud od Vás informace v požadovaném termínu neobdržíme, přihlášku vyplňujete sami.
 5. Do 15. 2. 2021 obdrží žáci 2 vytištěné přihlášky a 1 zápisový lístek (způsob  vyzvednutí těchto dokumentů se od nás se včas dozvíte).
 6. Do 1. 3. 2021 předáte přihlášky na střední školy (obory bez talentové zkoušky). Přihlášku je možné zanést na příslušnou školul osobně nebo zaslat poštou (při osobním předání je vhodné nechat si potvrdit potvrzení o předání přihlášky).Vzor přihlášky:Doporučujeme si zjistit, zda je na zvolenou školu potřeba potvrzení od lékaře. Pokud ano, nechte si jej k přihlášce potvrdit. Pokud žák bude požadovat při zkoušce zohlednění daná specifickými poruchami učení, pak v přihlášce vyplní jeho zákonný zástupce podpůrná opatření na základě doporučení z poradny (nová vyšetření) a k přihlášce přiloží zprávu z vyšetření školského poradenského zařízení s doporučením vzdělávání ve škole.
 7. Zápisový lístek si ponecháte a předáte na školu, kam bude žák přijat. Vzor zápisového lísku:
 8. Doporučujeme Vám sledovat webové stránky vybraných středních škol, kde budou zveřejněny informace k přijímacímu řízení.                               Děkuji, Jiří Potůček

Comments are closed.