Plán na týden 11.-15. ledna

Hezký den, 

i v tomto týdnu jdeme do plné distanční výuky,  zde je plán:

ČJ: Slovní druhy – zájmena, číslovky

Dějepis:                            11. 1.  Domácí odboj proti okupaci
                                 13. 1.  Československý odboj v zahraničí

Aj:                   hrdinové, přídavná jména – procvičování

Matematika:               Funkce, definiční obor, množina hodnot a graf funkce (opakování 7. roč.: souřadnice bodů v rovině, přímá a nepř. úměrnost-rovnice, graf)

Chemie:  Chemická vazba, projekty organická chemie

 

Comments are closed.