Archiv Leden, 2021

Plán týdne 1.2.-5.2.

Vstupujeme do dalšího týdne distanční výuky. Děkuji za přihlášky na střední školy. Jsou ve zpracování. Nevidím nutnost EV. Absolventské práce máte zadané. Věřím, že už všichni. 

ČJ: Procvičení slovních druhů, kontrolní test Cermat
Aj: globální problémy, klima, trpný rod
M: Lomená funkce a její vlastnosti
Ch – projekty na org. chemii
VV – Exotické ptactvo
D – 1. 2. – 1. berlínská krize, rozdělení Německa
       3. 2. – Válka v Koreji, 1. fáze uvolnění 1953 – 1955

Zbytek plánu, jako obvykle, v průběhu týdne. 

Hezký zbytek neděle

JP

 

Ředitelské volno 19. 2. 2021

Vážení rodiče, 19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2.  probíhat žádné online hodiny. Pokud bude již bude probíhat prezenční výuka, prosíme vás, abyste děti do školy neposílali. 

Děkuji za pochopení

Jiří Potůček

Absolventské práce – volná témata

Vyberte téma a napište mi váš výběr. Zároveň kontaktujte dotčeného pedagoga a nahlaste se p. uč. Černé na cerna@zseden.cz

Volná témata: 

H. Kofroňová Mé budoucí povolání
  Význam a ochrana lesů
  Automobilový průmysl v ČR
B. Hrdličková Praha gotická/barokní…
  Praha Karla IV.
J. Churáčková Legalizace marihuany – ano či ne?
  Distanční vzdělávání a režim dne
  Systém náhradní výchovné péče
B. Hyklová Náplň práce sportovního psychologa
  Psych. Pozitiva a negativa gamingu
A. Polanská Hudba 20. stol -vliv starověku a současnost
  Opereta vs muzikál
J. Drahorádová ČR a její nej
  Anglicky mluvící hrdina
  Rugby/Můj oblíbený sport
B. Hůlová volná2 témata
A. Tomášek volné 1 téma
D. Adam volná 3 témata (oblast sportu, zdraví, zeměpisné téma)
J. Havlice Moderní architektura v Praze (kubismus, funkcionalismus…)
  Sport v českém výtvarném umění 19. a 20. století
  Podoby streetartu – umění ve veřejném prostoru
M. Černá Kniha vs film
  Můj literární žánr
  Literatura jako inspirace

Plán výuky 25.1.-28.1.

Máme tu nový týden, a opět jdeme do distanční výuky. Připomínám, že je poslední týden na poslání přihlášek na střední školy. Termín je 31.1.2021, ale od pátku jsou pololetní prázdniny. Pozor na to. V tomto týdnu také uzavřeme témata na Absolventkou práci. 

V tomto týdnu vás čeká následující: 

Čj – Mluvnice – Dokončení slovních druhů. Procvičování

Aj – p. uč. Drahorádová – Životní prostředí, trpný rod
        p. uč. Polanská – Trpný rod – procvičování, environmental problems

D –  25. 1. – Vznik OSN, vznik studené války
         27. 1. – 1. fáze studené války – Marshallův plán, vznik NATO

M – Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

VV – Zhodnocení pololetí ve VV (Forms dotazník v zadání v Teams); prostor k dodělávkám nedokončených úkolů

Ostatní předměty přidám až budu mít informace k dispozici. 

Knihovna

Tento týden v úterý (tj. 19.1.2021) bude v čase od 13.30 do 14.30 hod. možno vyzvednout knihy v knihovně u p. uč. Poletínové. 

Prosím myslete na to, že se blíží další termín pro zápis třetí knihy z povinné četby do čtenářských deníků. 

 

Plán výuky na týden 18.1. – 22.1.2021

Vážení žáci,

v příštím týdnu pokračuje distanční výuka dle stávajícího rozvrhu. V pondělí 18.1.2021 nebude etická výchova, ale připomínám, že přes Teams můžeme řešit Vaše případné dotazy, hlavně co se týká přihlášek na střední školy. 

Dále věnujte pozornost rozvrhu konzultačních hodin jednotlivých učitelů a nepodceňujte fakt, že se přijímací zkoušky rychle blíží. V tomto týdnu bude následující výukový program:

AJ – p. uč. Drahorádová – gerundium, infinitiv, hrdinové 
         p. uč. Polanská – 

ČJ – mluvnice obě hodiny, dokončení slovních druhů s důrazem na procvičování

Dějepis – 18. 1. – Heydrichiáda. Osvobozování ČSR
20. 1. – Postupimská konference, mírové smlouvy, Norimberský soud

Matematika – Lineární funkce (určení rovnice, sestavení tabulky a sestrojení grafu)

VV – Výtvarník Zdeněk Sýkora (pokračujeme v zadání minulého týdne)

 

Zbytek informací bude upřesněn, až obdržím informace od ostatních pedagogů.

 

Vysvědčení za první pololetí

Vysvědčení za první pololetí

 

Konzultační hodiny učitelů 2. stupně

Milá třído,

níže naleznete konzultační hodiny učitelů 2. stupně. Vzhledem k současné situaci doporučuji konzultaci s učitelem realizovat online přes MS Teams a s ohledem na možné naplnění kapacity učitelů si ji naplánovat (tj. domluvte se s učitelem přes Teams nebo emailem předem).

Konzultační hodiny učitelů 2. st. pro žáky
učitel/ka den čas
Abrhám Daniel středa 13,30 – 14,30
Adam David úterý 15,30 – 16,15
Buňková Lucie pondělí 14,30 – 15,15 
Černá Martina středa 13,30 – 14,30
Drahorádová Julie pondělí 13,15 – 14,15
Halko Jiří úterý 13,45 – 14,30
Havlice Jan pondělí 14,00 – 15,00
Hrdličková Božena pondělí 14,15 – 15,00
Hruban Richard středa 13,30 – 14,30
Hůlová Barbara pondělí 13,30 – 14,15
Churáčková Jana pátek 14,00- 15,00
Jelínek Michael pondělí 13,30 – 14,30
Kapytka Maryia po dohodě  
Kofroňová Helena středa 13,15 – 14,15
Marek Vladimír pondělí 14,00 – 14,45
Mervartová Iva pondělí 14,15 – 15,00
Pinkr Tomáš středa 13,30 – 14,30
Polanská Alena pondělí 14,30 – 15,30
Poletínová Pavlína pondělí 13,30 – 14,15
Pomahač František pondělí 13,30 – 14,30
Potůček Jiří středa 13,30 – 14,15
Svobodová Martina středa 13,30 – 14,15
Tomášek Adam středa 14,00 – 15,00

Jiří Potůček

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,

běžně se informace k přijímacímu řízení sdělují na lednových třídních schůzkách. Třídní schůzky se letos nekonají, informace byly proto žákům sděleny během hodiny etické výchovy. Informace pro Vás jsou uvedeny níže.

 1. Pročtěte si prosím informace od výchovné poradkyně Mgr. Kofroňové: stručné info k přijímacímu řízení
 2. V případě dotazů prosím kontaktujte mě nebo přímo výchovnou poradkyni Mgr. Kofroňovou (kofronova@zseden.cz)
 3.  Nejpozději 1.2. (tj. ideálně před tímto datem) mi prosím zašlete na e-mail  potucek@zseden.cz dvě školy vybrané Vaším dítětem. 
  1. Předmět emailu:  Jméno žáka – přihláška na střední školu
  2. Příloha e-mailu (vzor níže): 2 vybrané školy, uveďte prosím přesný název školy, kód vzdělávání a IZO školy (IZO je uvedeno např. v Atlasu školství nad kódem oboru (všichni žáci atlas obdrželi ve škole) nebo jej lze najít v rejstříku škol viz internetových stránkách http://rejskol.msmt.cz/). Pořadí Vámi uvedených škol musí odpovídat pořadí uvedenému v přihlášce. Vzor přílohy mailu:
 4. Vámi zaslané přílohy e-mailu vytisknu, předám Mgr. Kofroňové, která přes systém bakaláři provede tisk přihlášek. Pokud od Vás informace v požadovaném termínu neobdržíme, přihlášku vyplňujete sami.
 5. Do 15. 2. 2021 obdrží žáci 2 vytištěné přihlášky a 1 zápisový lístek (způsob  vyzvednutí těchto dokumentů se od nás se včas dozvíte).
 6. Do 1. 3. 2021 předáte přihlášky na střední školy (obory bez talentové zkoušky). Přihlášku je možné zanést na příslušnou školul osobně nebo zaslat poštou (při osobním předání je vhodné nechat si potvrdit potvrzení o předání přihlášky).Vzor přihlášky:Doporučujeme si zjistit, zda je na zvolenou školu potřeba potvrzení od lékaře. Pokud ano, nechte si jej k přihlášce potvrdit. Pokud žák bude požadovat při zkoušce zohlednění daná specifickými poruchami učení, pak v přihlášce vyplní jeho zákonný zástupce podpůrná opatření na základě doporučení z poradny (nová vyšetření) a k přihlášce přiloží zprávu z vyšetření školského poradenského zařízení s doporučením vzdělávání ve škole.
 7. Zápisový lístek si ponecháte a předáte na školu, kam bude žák přijat. Vzor zápisového lísku:
 8. Doporučujeme Vám sledovat webové stránky vybraných středních škol, kde budou zveřejněny informace k přijímacímu řízení.                               Děkuji, Jiří Potůček

Plán na týden 11.-15. ledna

Hezký den, 

i v tomto týdnu jdeme do plné distanční výuky,  zde je plán:

ČJ: Slovní druhy – zájmena, číslovky

Dějepis:                            11. 1.  Domácí odboj proti okupaci
                                 13. 1.  Československý odboj v zahraničí

Aj:                   hrdinové, přídavná jména – procvičování

Matematika:               Funkce, definiční obor, množina hodnot a graf funkce (opakování 7. roč.: souřadnice bodů v rovině, přímá a nepř. úměrnost-rovnice, graf)

Chemie:  Chemická vazba, projekty organická chemie