Archiv Říjen, 2020

Týdenní plán 19. – 23. 10.

On-line výuka a konkrétní úkoly probíhají přes platformu Teams (Office 365).
 
český jazyk – Vývoj českého jazyka; Archaismy, historismy, neologismy
 
anglický  jazyk – pí. uč. Drahorádová – Been/gone; Qeustion tags; Movies; TV shows
anglický jazyk – pí. uč. Buňková – Healthy lifestyle, problems and treatments 
anglický jazyk – pí. uč. Svobodová – Problems and treatments; Relative clauses; Souhlas / nesouhlas
 
německý jazyk – 4. pád přivlastňovacích zájmen
 
ruský jazyk – Vyjádření potřebuji něco; Časování sloves; Sloveso MOCI
 
zdravotní výchova – Mediální výchova (blok)
 

Kampaň obyčejného hrdinství

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá sdružení EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr

Rozvrh distanční výuky

Milá 9. B,

v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 se budete vzdělávat distančně podle přiloženého rozvrhu. Zeleně označené hodiny znamenají, že se povinně připojujete do on-line výuky. Všechny úkoly budou zadávány a odevzdávány pouze přes Teams (tzn. neposílejte práce mailem či jiným způsobem). On-line výuka bude probíhat pomocí kanálu 9. B a konkrétního předmětu v Teams, nezapomeňte, že pro jazyky (AJ, NJ/RJ/PJ) máte založené speciální týmy, kde je celá Vaše skupina.

Rozvrh distanční výuky

po – 8:55 – 9:40 (D), 10:00 – 10:45 (M), 11:50 – 12:35 (AJ)

út – 10:00 – 10:45 (F), 10:55 – 11:40 (NJ/RJ/PJ)

st – 10:00 – 10:45 (AJ), 10:55 – 11:40 (ČJ), 12:45 – 13:30 (CH)

čt – 8:55 – 9:40 (Z), 10:55 – 11:40 (M), 11:50 – 12:35 (Př)

pá – 8:00 – 8:45 (ČJ)

Odvolaná hodina

V úterý 6. října 2020 odpadá poslední vyučovací hodina, vyučování tak končí ve 14:30.