Archiv Srpen, 2019

Klub mladých diváků

NÁBOR DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ

I v letošním školním roce nabízíme žákům 8. a 9. tříd možnost navštěvovat KMD. Žáci zhlédnou 4 divadelní představení. Cena je 450 Kč. Termíny nemohu ovlivňovat, ale vím je s dostatečným předstihem několika týdnů. Pokud někdo jít nemůže, snažím se vstupenku nabídnout někomu jinému za cenu 110 Kč. Na představení se žáci dopravují sami, v divadle vykonávají dozor učitelky čj.

Pavlína Poletínová, KMD

Požadavky na sešity

Požadavky na sešity  

M – 1×460 

Čj – 2×464, 2×564, 1x 444(můžete pokračovat v sešitech z minulého školního roku), složky na euro obaly (dobrovolně) 

Aj – doplní daný vyučující během 1. školního týdne 

Dcj  

Ruština – 1×464, 1×560 

Němčina – 1×544 

Konverzace v Aj – libovolný sešit, složky na euro obaly 

D – dle vlastní volby, můžete pokračovat v původním sešitu 

Z – 1×440 

 – 1×544 

F – 1×465 

Ch – 1×464, můžete pokračovat v původním sešitu 

Zv – libovolně 

 – 1×520 

Dále budete nosit nůžky, lepidlo (tyčka), propisku, obyčejnou tužku, pastelky nebo fixy – alespoň tři barvy.

Seznam výtvarných potřeb žáci dostanou v úterý 3. 9. 2019.

 K.Š.

Začátek školního roku

Školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen 2. 9. 2019 v 7:55 před školou. Bude následovat přesun do třídy, kde spolu strávíme jednu vyučovací hodinu. V pondělí 2. 9. se obědy vydávají od 10:00 ve školní jídelně. Pokud o něj budou mít žáci zájem, nahlásí se mi během první vyuč. hod.

V úterý 3. 9. 2019 začíná vyučování v 8:00 a končí v 11:40 (čtyři vyuč. hod.). Věnovat se budeme třídnickým pracím. S sebou: zámek na šatní skříňku, přezůvky, psací potřeby.

Žáci ode mě obdrží žákovské knížky (prosím o vlepení kopie kartičky pojištěnce a o podpisy na příslušných stranách do 6. 9. 2019), osobní dotazník (prosím o vyplnění informací kvůli kontroly v systému a odevzdání do 6. 9. 2019) a posudek o zdravotní způsobilosti (lékařsky potvrzenou kopii odevzdejte prosím do 13. 9. 2019, originál si necháváte).

Ve středu 4. 9. 2019 probíhá vyučování dle rozvrhu, který žáci dostanou v pondělí. Od středy si žáci nosí učebnice a pomůcky dle rozvrhu.

S rodiči se uvidíme 25. 9. 2019 na prvních letošních třídních schůzkách.

 

Přeji žákům i rodičům pohodový start našeho posledního společného školního roku.

 

K.Š.