Knihovna

Tento týden v úterý (tj. 19.1.2021) bude v čase od 13.30 do 14.30 hod. možno vyzvednout knihy v knihovně u p. uč. Poletínové. 

Prosím myslete na to, že se blíží další termín pro zápis třetí knihy z povinné četby do čtenářských deníků. 

 

Plán výuky na týden 18.1. – 22.1.2021

Vážení žáci,

v příštím týdnu pokračuje distanční výuka dle stávajícího rozvrhu. V pondělí 18.1.2021 nebude etická výchova, ale připomínám, že přes Teams můžeme řešit Vaše případné dotazy, hlavně co se týká přihlášek na střední školy. 

Dále věnujte pozornost rozvrhu konzultačních hodin jednotlivých učitelů a nepodceňujte fakt, že se přijímací zkoušky rychle blíží. V tomto týdnu bude následující výukový program:

AJ – p. uč. Drahorádová – gerundium, infinitiv, hrdinové 
         p. uč. Polanská – 

ČJ – mluvnice obě hodiny, dokončení slovních druhů s důrazem na procvičování

Dějepis – 18. 1. – Heydrichiáda. Osvobozování ČSR
20. 1. – Postupimská konference, mírové smlouvy, Norimberský soud

Matematika – Lineární funkce (určení rovnice, sestavení tabulky a sestrojení grafu)

VV – Výtvarník Zdeněk Sýkora (pokračujeme v zadání minulého týdne)

 

Zbytek informací bude upřesněn, až obdržím informace od ostatních pedagogů.

 

Vysvědčení za první pololetí

Vysvědčení za první pololetí

 

Konzultační hodiny učitelů 2. stupně

Milá třído,

níže naleznete konzultační hodiny učitelů 2. stupně. Vzhledem k současné situaci doporučuji konzultaci s učitelem realizovat online přes MS Teams a s ohledem na možné naplnění kapacity učitelů si ji naplánovat (tj. domluvte se s učitelem přes Teams nebo emailem předem).

Konzultační hodiny učitelů 2. st. pro žáky
učitel/ka den čas
Abrhám Daniel středa 13,30 – 14,30
Adam David úterý 15,30 – 16,15
Buňková Lucie pondělí 14,30 – 15,15 
Černá Martina středa 13,30 – 14,30
Drahorádová Julie pondělí 13,15 – 14,15
Halko Jiří úterý 13,45 – 14,30
Havlice Jan pondělí 14,00 – 15,00
Hrdličková Božena pondělí 14,15 – 15,00
Hruban Richard středa 13,30 – 14,30
Hůlová Barbara pondělí 13,30 – 14,15
Churáčková Jana pátek 14,00- 15,00
Jelínek Michael pondělí 13,30 – 14,30
Kapytka Maryia po dohodě  
Kofroňová Helena středa 13,15 – 14,15
Marek Vladimír pondělí 14,00 – 14,45
Mervartová Iva pondělí 14,15 – 15,00
Pinkr Tomáš středa 13,30 – 14,30
Polanská Alena pondělí 14,30 – 15,30
Poletínová Pavlína pondělí 13,30 – 14,15
Pomahač František pondělí 13,30 – 14,30
Potůček Jiří středa 13,30 – 14,15
Svobodová Martina středa 13,30 – 14,15
Tomášek Adam středa 14,00 – 15,00

Jiří Potůček

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,

běžně se informace k přijímacímu řízení sdělují na lednových třídních schůzkách. Třídní schůzky se letos nekonají, informace byly proto žákům sděleny během hodiny etické výchovy. Informace pro Vás jsou uvedeny níže.

 1. Pročtěte si prosím informace od výchovné poradkyně Mgr. Kofroňové: stručné info k přijímacímu řízení
 2. V případě dotazů prosím kontaktujte mě nebo přímo výchovnou poradkyni Mgr. Kofroňovou (kofronova@zseden.cz)
 3.  Nejpozději 1.2. (tj. ideálně před tímto datem) mi prosím zašlete na e-mail  potucek@zseden.cz dvě školy vybrané Vaším dítětem. 
  1. Předmět emailu:  Jméno žáka – přihláška na střední školu
  2. Příloha e-mailu (vzor níže): 2 vybrané školy, uveďte prosím přesný název školy, kód vzdělávání a IZO školy (IZO je uvedeno např. v Atlasu školství nad kódem oboru (všichni žáci atlas obdrželi ve škole) nebo jej lze najít v rejstříku škol viz internetových stránkách http://rejskol.msmt.cz/). Pořadí Vámi uvedených škol musí odpovídat pořadí uvedenému v přihlášce. Vzor přílohy mailu:
 4. Vámi zaslané přílohy e-mailu vytisknu, předám Mgr. Kofroňové, která přes systém bakaláři provede tisk přihlášek. Pokud od Vás informace v požadovaném termínu neobdržíme, přihlášku vyplňujete sami.
 5. Do 15. 2. 2021 obdrží žáci 2 vytištěné přihlášky a 1 zápisový lístek (způsob  vyzvednutí těchto dokumentů se od nás se včas dozvíte).
 6. Do 1. 3. 2021 předáte přihlášky na střední školy (obory bez talentové zkoušky). Přihlášku je možné zanést na příslušnou školul osobně nebo zaslat poštou (při osobním předání je vhodné nechat si potvrdit potvrzení o předání přihlášky).Vzor přihlášky:Doporučujeme si zjistit, zda je na zvolenou školu potřeba potvrzení od lékaře. Pokud ano, nechte si jej k přihlášce potvrdit. Pokud žák bude požadovat při zkoušce zohlednění daná specifickými poruchami učení, pak v přihlášce vyplní jeho zákonný zástupce podpůrná opatření na základě doporučení z poradny (nová vyšetření) a k přihlášce přiloží zprávu z vyšetření školského poradenského zařízení s doporučením vzdělávání ve škole.
 7. Zápisový lístek si ponecháte a předáte na školu, kam bude žák přijat. Vzor zápisového lísku:
 8. Doporučujeme Vám sledovat webové stránky vybraných středních škol, kde budou zveřejněny informace k přijímacímu řízení.                               Děkuji, Jiří Potůček

Plán na týden 11.-15. ledna

Hezký den, 

i v tomto týdnu jdeme do plné distanční výuky,  zde je plán:

ČJ: Slovní druhy – zájmena, číslovky

Dějepis:                            11. 1.  Domácí odboj proti okupaci
                                 13. 1.  Československý odboj v zahraničí

Aj:                   hrdinové, přídavná jména – procvičování

Matematika:               Funkce, definiční obor, množina hodnot a graf funkce (opakování 7. roč.: souřadnice bodů v rovině, přímá a nepř. úměrnost-rovnice, graf)

Chemie:  Chemická vazba, projekty organická chemie

 

Plán výuky na týden 4.- 8. ledna

Krásný nový rok a vykročení pravou nohou přeji všem. Je tu opět zdivočelý PES, a tím pádem distanční výuka. Platí v rozvrhu zelené hodiny jako minule, němčina byla zrušena. V 8.00 v pondělí si vše řekneme na EV. 11.1. se uzavírají známky na pololetí a proto máte jedinečnou příležitost se ještě blýsknout. Co vás tedy čeká? 

Čeština: Slovní druhy, hodnocení pololetní práce a kontrolního diktátu

Angličtina: p.u. Drahorádová: vyjádření emocí, přídavná jména -ed/-ing
                     p.u. Polanská: 

Dějepis:   4. 1.  Zločiny proti lidskosti ve II. světové válce
                  6. 1.  Protektorát Čechy a Morava

Matematika:   Slovní úlohy na společnou práci a směsi (opakování slovních úloh na pohyb)

Zbytek dodám, jen co plány obdržím. 

Skupiny angličtina

Už asi víte, že je nové rozdělení skupin na angličtinu. Ještě si to povíme v pondělí, ale nyní jen pro informaci:

Drahorádová Polanská
Ondřej Filip
Lukáš Nikolas
Radek Samuel
Denis P. Dominik
Šimon Nicolas
Mikuláš Matěj
Oliver Martin
Victoria Alex
Karolína Michal
Denis H. Nazar

Provoz školy od 4.1.2021

Hezký nový rok!

Prázdniny se chýlí ke konci. Od pondělí 4. ledna 2021 pokračujeme v distanční výuce. Na Teams budete mít i pozvánku na EV hned v pondělí v 8:00. Tam si řekneme jak bude výuka probíhat. 

Provoz školy od 4. ledna 2021

 

Provoz školy od 30.11.2020

Provoz školy od 30. 11. 2020