Plán týdne 12.4-16.4.

Jak jinak, opět zůstáváme doma a učíme se z v bačkorách a z pokojíčků. 

ČJ: Věty s podmětem a bez podmětu, větné ekvivalenty
NJ: Čteme o německých městech
AJ: POL – How to say it in English – slovní zásoba
       DRA – Přátelé, první podmínková věta
RJ: shrnutí 1. l., výškové stavby světa, poslech s porozuměním 
M: Kužel (V a S)
F: Sluneční soustava a opakování látky z předchozích ročníků
D: 12. 4. – Upevňování komunistické moci
      14. 4. – Pronásledování odpůrců režimu

 

Testování Covid-19 před přijímacími zkouškami

Naše škola bude poskytovat žákům testování před přijímacími zkouškami, v souladu s nařízením MZ a MŠMT. 

V příloze naleznete přesné informace o průběhu testování. 

MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d.._

priloha_892346804_12_opatření obecné povahy 4337_2021-7

Zvedáme hlavu

Zvedáme hlavu – hlasování

Plán výuky v týdnu 6.4. – 9.4.

Vítejte po prázdninách

V tomto týdnu pokračujeme v distanční výuce. Nahlaste mi prosím co nejdříve zájem o konzultační skupiny pro Čj a M. 

ČJ: Stavba souvětí
AJ: DRA – opakování lekce 5, test
       POL – Unit 6 revision + extra materials
NJ: Sebehodnocení, Počasí, Konverzace
RJ: Sebehodnocení práce, měsíce, tvoření otázky
M: Jehlan-O a S (opakování učiva 6.-8. ročníku s využitím testů ve Scio)
D: 7. 4. – Převrat v únoru 1948
VV: Prostor k dokončení rozpracovaných zadání; sebehodnocení (zadám v Teams během čtvrtka)
Zbytek bude oznámen průběžně.

Skupinové konzultace

Po znovuotevření škol budou mít žáci 9. ročníku možnost zúčastnit se skupinových konzultací ve škole. Bude se jednat o konzultace z M a Čj ve skupinách do 6 žáků. Proberte prosím doma s rodiči tuto možnost a nahlaste mi váš zájem do středy 7.4. Podle vašeho zájmu budou určeny termíny ke skupinovým konzultacím. 

Plán výuky v týdnu před Velikonocemi

V tomto týdnu jsou jen 3 vyučovací dny. ČT a PÁ jsou Velikonoční prázdniny. EV tentokrát nebude.

ČJ: Stavba souvětí
NJ: Test z probrané látky
AJ: Velikonoce
Zbytek předmětů bude zveřejněn později. 

JP

Přijímačky na SŠ na nečisto

Nenechte si ujít příležitost vyzkoušet si přijímačky na nečisto

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto

Plán výuky v týdnu 22.3. až 26.3.

Příští týden zahájíme bez EV, ať si trochu pospíte. Pak už bude vše jak jste zvyklí. 

ČJ – Dobereme větné členy a slova, která větnými členy nejsou
NJ – Budeme opakovat počasí a dále plynule konverzovat
AJ –  DRA – Zabrousíte do Austrálie
         POL – decision time 
RJ – slovíčka 1. l., číslovky řadové, měsíce
M – Slovní úlohy-opakování (Procvičování geometrického učiva)
D – 22. 3. – Československo v letech 1945 – 1948 – změny území a obyvatelstva
       24. 3. – Dekrety prezidenta republiky, volby 1946

Zbytek bude známo až se to sám dozvím. 

JP

 

Přijímací zkoušky na střední školy

Toto jsou přehledné aktuální informace o přijímacích zkouškách. priloha_883917271_5_006_PZ_metodicke_shrnuti_aktualit

Otevírací doba školní knihovny

Ve středu 17. 3. bude otevřena školní žákovská knihovna od 12:45 do 14:15 hodin