Jeden svět

Jak už je dobrou tradicí naší školy, i letos máme možnost navštívit festival dokumentárních filmů Jeden svět. Žáci se zúčastní promítání filmů Děti z mizejícího ostrova a Mezi odpady (viz odkaz níže).

Sraz bude v 8:00 ve škole, následovat bude přesun do Kina 35 (Fr. institut), návrat do školy proběhne během 4. vyuč. hod. Vyučování bude dále pokračovat podle rozvrhu (5., 6. a 8. hodina). 

Doprovázet žáky bude paní učitelka Hůlová. 

Představení stojí 70 Kč. Prosím o kontrolu stavu konta Vašeho dítěte ve Školní online pokladně. Pokud na účtu nebude požadovaný zůstatek, žák bude muset zůstat ve škole. 

Prosím, aby žáci měli lístek na MHD.

K.Š.

Březnová Edukavárna

Vážení rodiče a přátelé naší školy, srdečně Vás zveme na další Edukavárnu, která se bude konat ve středu 4. 3. 2020 od 17 hodin ve sborovně. Tentokrát jsme ji nazvali Tvořivá dílna, neboť budete mít příležitost vyzkoušet si různé aktivity z oblasti hudební a výtvarné výchovy i pracovních činností. Těšíme se na Vás!

Přihlášky na SŠ a zápisový lístek

Milí rodiče,

postupně žákům předávám vytisknuté přihlášky na SŠ a zápisový lístek. Podepište prosím v žákovské knížce svého dítěte, že jste tyto dokumenty obdrželi. Žáci, kteří neměli Ž.K., přihlášky zatím nedostali. Dále Vás prosím o kontrolu osobních údajů na přihláškách a zápisovém lístku.

 

K.Š.

Zájem o ŠVP

Milí rodiče,

vyjádřete se prosím pomocí dotazníku (viz odkaz níže), zda by Vaše dítě jelo na ŠVP na Černou Horu. Termín konání je 12. 6. – 19. 6. 2020. Předpokládaná cena je cca 2000 Kč.

Vyjádřete se prosím, nejpozději do pondělí 10. 2. 2020.

dotazník

Děkuji, K.Š.

Velká absence žáků

Milí rodiče,

chci upozornit na obrovskou absenci některých žáků (nemyslím tím ty, které mám omluvené jako nemocné). Někteří chybí již několik týdnů, u jiných se často opakuje denní nebo dvoudenní nepřítomnost. Upozorňuji, že momentálně finišují přípravy před přijímacími zkouškami a zároveň se v matematice i češtině dobírá a opakuje důležité učivo. Na hodnocení žáků v tomto pololetí bude omezený čas. Sděluji tuto informaci především proto, abychom předcházeli problémům s uzavíráním známek (v předmětech je třeba splnit limit minimální přítomnosti) v 2. pololetí.

Prosím o nápravu a informace o chybějících žácích.

 

Děkuji,

K.Š.

Prosba, poděkování, pozvání

Prosba, poděkování pozvání

Seznam škol k přihláškám na SŠ

Vážení rodiče,

připomínám, abyste mi během tohoto týdne poslali emailem (případně na papírku – předání paní uč. Kofroňové) název obou škol, IZO školy a kód oboru. Na prvním místě bude Vámi preferovaná škola.

Mezní termín je pondělí 3. 2., prosím ale, abyste tak učinili, co nejdříve.

 

K.Š.

Pololetní výpis vysvědčení

První pololetí školního roku 2019/2020 bude ukončeno ve čtvrtek 30.1. 2020. Žáci obdrží výpisy vysvědčení, které do školy nevracejí. Vzhledem k tomu, že  hodnocení v naší škole není jen informativní, ale i formativní, má dvě části – klasifikaci a slovní hodnocení. Žáci obdrží výpis vysvědčení 5. vyučovací hodinu. Výuka v tento den bude zkrácena a rozdáním výpisu vysvědčení vyučování končí. V pátek 31. 1. mají žáci pololetní prázdniny.

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče,

pro všechny z Vás, co nebyli na třídních schůzkách k přijímacímu řízení, vkládám prezentaci se shrnujícími informacemi.

Nejzásadnější informace jsou:

  • přihlášky tiskne škola
  • nejpozději do 3. 2. mi zašlete obě školy, kam se bude dítě hlásit + IZO školy + kód oboru ( bližší informace v prezentaci). Preferuji email, pokud to jinak nepůjde, tak na papírku (papírek předejte rovnou paní učitelce Kofroňové).
  • pokud došlo k jakýmkoliv změnám (adresa, email, tel. číslo), prosím o nahlášení změny.

 

TS přijimací řízení

K.Š.

Změna rozvrhu

Ve čtvrtek 23. 1. odpadá žákům 8. vyuč. hod. Vyučování končí ve 13:30.

K.Š.