Konec školního roku

Milá 9.B,

děkuji Vám za precizně zvládnutou zahradní slavnost, dary i krásný zpět při předávání vysvědčení. 

Užili jsem si s Vámi své, stejně jako Vy se mnou, nicméně budete mi moc chybět a přeji Vám mnoho úspěchů při studiu na střední škole!

Julie Drahorádová

ONLINE POKLADNA

Vážení rodiče,

někteří z vás nemají dostatek peněz na kontě v online pokladně. PROSÍM, co nejdříve stav konta doplňte. 

Děkuji.

 

Drah.

Plán týdne 25. – 29. 6. 2018

Tento týden se již neučí, ve třídách je celý týden třídní učitelka. Konec výuky je 11.40, případně později – podle toho, jak budou splněny všechny úkoly pro daný den.

Pondělí – vrácení učebnic, zaplacení poškozených či nevrácených učebnic, úklid tříd. Žáci, kteří příští týden nebudou ve škole, přinesou učebnice v pátek 22. 6. 2018!!!!

Úterý – charitativní akce Run and Help, kontrola skříněk a případné zaplacení poškozených skříněk, úklid třídy.

Středa – práce na projektu Republika.

Čtvrtek – příprava zahradní slavnosti, ve 12.00 zahradní slavnost. Prosím o zaslání DOSTATEČNÉHO MNOŽSTVÍ PENĚZ (SDĚLENO INDIVIDUÁLNĚ ŽÁKŮM). Tyto peníze budou použity na přípravu této slavnosti. Někteří žáci stále bohužel dluží za představení či kino. Prosím urychleně o nápravu!!!!

Pátek – slavnostní předání vysvědčení na hřišti před školou. Žáci se v 8.30 shromáždí před školou (u vchodu pro učitele). Odtud cca 8.40 projdou špalírem na hřiště, kde jim bude slavnostně předáno vysvědčení. Předpokládaný konec v 9.30.

Drah.

Změna rozvrhu

V pátek se první hodina (ČJ) přesouvá na pátou, žáci začínají v 8.55 hod.

Drah.

Náhradní obhajoba absolventských prací

Protože se několik žáků nedostavilo k obhajobě, náhradní obhajoby proběhnou v pondělí 18. června. Obhajoba bude opět probíhat před třídou. Vše se bude konat v rámci náhradní třídnické hodiny, předpokládaný konec je tedy cca 14 hod.

Děkuji.

Drah.

Den naruby

Děkuji všem žákům 9.B za den naruby, vzkazuji od všech kolegů a kolegyň, že jste byli velmi dobře připraveni a svoji úlohu zvládli s přehledem. 

Některé z vás jsem viděla i já a bylo to opravdu super. Vážím si vaší práce!

Drah.

Run and Help

Akce byla kvůli počasí přesunuta, pravděpodobně na příští středu. Děkujeme za pochopení.

Drah.

Prosba o vyplnění dotazníků

Jmenuji se Barbora Hyklová, jsem asistentkou pedagoga ve 4.B a zároveň studentkou čtvrtého ročníku psychologie. Příští rok budu studium dokončovat a jednou z podmínek je napsání diplomové práce, jejíž součástí je výzkum. Byla bych ráda, kdybyste se na něm podíleli právě vy. Výzkum bude probíhat v druhé polovině června a bude se týkat toho, jak vyučovací styl vašeho třídního učitele/třídní učitelky ovlivňuje to, jak se ve třídě cítíte a jaké máte mezi sebou vztahy. Ve zvoleném termínu budete v počítačové učebně vyplňovat dva dotazníky, kdy v jednom budete posuzovat to, jak se k vám chová a jak vás vyučuje váš třídní učitel/učitelka a ve druhém dotazníku budou otázky zaměřené na klima ve vaší třídě, tudíž na to, jak vám ve vaší třídě je. Na začátku dostanete náhodné číslo na papírku, které potom napíšete do obou dotazníků. Číslo dostanete proto, abych věděla, které dotazníky k sobě patří, a zároveň, aby byla zachována vaše anonymita, tudíž aby se nikdo nedozvěděl, jak jste na jednotlivé otázky odpovídali právě vy. Zbytek informací, popřípadě pokud budete mít nějaké otázky, si řekneme přímo před vyplňováním dotazníků. Předem vám moc děkuji za spolupráci! 🙂

 

Návštěva kina – pátek 15. 6. 2018

V pátek jdeme na promítání filmu Planeta Česko do kina v OD Vivo Hostivař. Žáci přijdou na první hodinu do školy. Cca v 8.45 společně pojedeme na představení. Předpokládaný konec je v 11.45 hod před kinem. Pokud budete chtít zajistit doprovod ke škole, prosím, oznamte mi to prostřednictvím mailu nejpozději do pátku 15. června do 8.00 hod. Pokud žáci nebudou mít dostatek peněz na účtě ve školní pokladně, budou mít náhradní program v budově školy a končit budou dle rozvrhu, tedy 13.30 hod.

Drah.

Příspěvky do třídního fondu

Vážení rodiče, 

zkontrolujte, prosím, stav účtu v registrační pokladně. Pokud máte na účtě méně než 200 Kč, prosím, pošlete příslušnou částku do pokladny. Tento pátek je promítání ve škole a příští týden jdeme do kina, žáci budou potřebovat peníze. V případě, že někteří žáci nebudou mít dostatek peněz, promítání i kino se ruší a třída se bude učit podle náhradní rozvrhu.

Děkuji.

Drah.