Odvolaná hodina

V úterý 6. prosince 2016 odpadá 8. hodina pracovní činnosti. Vyučování končí v 14:30.

Referáty – Chemie a Přírodopis

Vážení žáci, 

do konce pololetí musíte vypracovat jeden referát. Rozbal text »

Odvolaná hodina

V pátek 2. prosince 2016 odpadá 6. hodina. Vyučování končí ve 12:35.

Schola Pragensis

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 navštívíme Scholu Pragensis, kde jsou představovány pražské střední školy.

Sejdeme se v 8:00 ve třídě! Návrat je plánovaný okolo 12:30 ke škole. Po návratu vyučování končí.

Nezapomeňte: Kdo by měl zájem zůstat na akci déle nebo se nechce vracet až ke škole, musí mít od rodičů podepsaný lísteček.

Absolventské práce

Zde najdete témata absolventských prací. Až si téma vyberete, dojděte za příslušným učitelem a domluvte se s ním a pak se přihlásíte. Pokuste si téma vybrat co nejdříve.

Témata absolventských prací pro žáky 9. ročníků na šk. rok 2016-2017 

Počet žáků:   9.A …… 29           9.B ……23      = 52 absolventů

Mgr. Abrhám Daniel, zást. 2. stupně        M  –  Tv  –  IKT

 1. Sport v mém životě………………………………………………………………………..
 2. Internet……………………………………………………………………………………………….
 3. Volné téma………………………………………………………………………………………….

Mgr. Drahorádová Julie             Aj  –  Tv

 1. Rugby jako životní styl……………………………………………………………………….
 2. Slavná osobnost z anglicky mluvící země…………………………………………..
 3. Volné téma………………………………………………………………………………………..

Mgr. Erbenová Petra       ČJ

 1. Fantasy literatura………………………………………………………………………………
 2. Fantasy příběh v PC hře…………………………………………………………………….
 3. Volné téma……………………………………………………………………………………….

Mgr. Halko Jiří    Tv-Aj

 1. Sokol Pražský…………………………………………………………………………………..
 2. Coubertinův odkaz…………………………………………………………………………..
 3. Volné téma………………………………………………………………………………………

Mgr. Hůlová Barbara      Tv

 1. Úspěšní absolventi naší školy z mého sportu…………………………………….
 2. Já a sport…………………………………………………………………………………………..
 3. Volné téma……………………………………………………………………………………….

PhDr. Bc. Churáčková Jana, ředitelka ZŠ

 1. Bolestivá kyberšikana………………………………………………………………………
 2. Multikulturní společnost…………………………………………………………………
 3. Volné téma………………………………………………………………………………………

Mgr. Jíra Miroslav              Z

 1. Má oblíbená zahraniční země…………………………………………………………
 2. Česká republika – země zaslíbená……………………………………………………..
 3. Volné téma……………………………………………………………………………………….

Mgr.  Jelínek Michal           IKT – Tv

 1. Kodu – programování…………………………………………………………………….
 2. Můj oblíbený sportovec…………………………………………………………………..
 3. Volné téma……………………………………………………………………………………..

Mgr. Katakalidis Alexis       AJ

 1. Sokrates…………………………………………………………………………………………..
 2. Má oblíbená anglicky mluvící země…………………………………………………
 3. Volné téma (historie fotbalu)………………………………………………………….

Mgr. Kovaříková Zdeňka      F

 1. Měření času…………………………………………………………………………………
 2. Atomová energie – včera, dnes a zítra…………………………………………
 3. Volné téma………………………………………………………………………………….

Mgr. Kofroňová Helena          M – Pč

 1. Mé budoucí povolání…………………………………………………………………..
 2. Matematikou k finanční gramotnosti…………………………………………..
 3. Volné téma………………………………………………………………………………….

Mgr. Martincová Renata         Čj – Vv

 1. Alfons Mucha………………………………………………………………………………
 2. František Kupka……………………………………………………………………………
 3. Divadlo Járy Cimrmana………………………………………………………………..

Mgr. Pinkr Tomáš       CH

 1. Pohřební rituály středověku a novověku…………………………………………
 2. Kdo byl první člověk………………………………………………………………………….
 3. Proč je důležité sledovat růst a vývoj dítěte………………………………………

Mgr. Poletínová Pavlína   Čj – Rj

 1. Transsibiřská magistrála…………………………………………………………………….
 2. S. Puškám – Evžen Oněgin………………………………………………………………
 3. Volné téma………………………………………………………………………………………..

Mgr. Pomahač František, zástupce 1. stupně,   Tv – Př

 1. Můj oblíbený sport…………………………………………………………………………….
 2. Vliv jednostranného zatížení na stavbu těla……………………………………….
 3. Volné téma…………………………………………………………………………………………

Mgr. Procházka Petr      D

 1. Heliodor Píka – oběť komunismu………………………………………………………
 2. Emil Mácha – zrádce nebo vlastenec?……………………………………………….
 3. Volné téma……………………………………………………………………………………….

Štempáková Anna   Hv

 1. Vývoj hudebních přehrávačů…………………………………………………………….
 2. Populární hudba 21. století……………………………………………………………….
 3. Volné téma……………………………………………………………………………………….

Mgr. Šimšová Kateřina   Aj

 1. Bezlepková dieta……………………………………………………………………………..
 2. Mýty a báje ve filmu………………………………………………………………………..
 3. Volné téma………………………………………………………………………………………

Mgr. Buňková Lucie

 1. Porovnání svátků a tradic v ČR a Anglii…………………………………………….
 2. Česká republika – cestovní ruch………………………………………………………
 3. Zhodnocení kulturní akce (výstava, festival,…)………………………………..

 

Mgr. Čalová Jitka

 1. Pražská strašidla………………………………………………………………………………
 2. Stezka odvahy s odpady…………………………………………………………………..
 3. Volné téma……………………………………………………………………………………..

Mgr. Frančíková Lucie

 1. Práce červeného kříže v ČR……………………………………………………………..
 2. Alternativní druhy stravování (vegetariánství, dieta – celiakie)………..
 3. Volné téma………………………………………………………………………………………

Mgr. Himmerová Dáša

 1. Strečinkové a relaxační techniky……………………………………………………..
 2. Sport a zdravá výživa………………………………………………………………………
 3. Volné téma……………………………………………………………………………………..

Mgr. Víchová Radka

 1. Psychologie ve sportu – aneb potřebují sportovci psychologa?………………………………………….………………………………………
 2. Bolest a sport – aneb patří bolest do sportu?………………………………..
 3. Volné téma………………………………………………………………………………………

 

Vycházka Prahou

Ve středu 2. listopadu 2016 půjdeme na historickou vycházku Prahou. Sraz je v 8:00 ve třídě a návrat okolo 12:00 ke škole. Kdo se nechce vracet až ke škole, musí mít od rodičů podepsaný lísteček, že z vycházky může jít domů sám.

Žáci bez zdravotní způsobilosti se akce nemohou zúčastnit.

Tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

prosím přihlaste se na termín tripartitních schůzek, na který se dostavíte společně s Vaším dítětem.

http://doodle.com/poll/522386tegir6d6sq

Rodičovská kavárna

1-rodicovska-kavarna_2016_17

1-rodicovska-kavarna_2016_17

Vážení rodiče, zvu Vás na první kavárnu v tomto školním roce a budu ráda, pokud se na ní společně uvidíme.

Zápis ze třídních schůzek

Třídní schůzky 21. září 2016

Obecně

 • komunikace s TU – emailem, telefonicky
 • omlouvání absence – do 3 dnů nahlásit škole, po návratu do 3 dnů omluvit do ŽK
 • odvolané hodiny – rodiče souhlasí s tím, aby odvolané hodiny byly zveřejňovány pouze na webu školy u suplování (bylo odhlasováno)
 • RESPEKT – jako téma školy
 • škola letos opět zaplatila pracovní sešity
 • kalendář školního roku – na webových stránkách školy
 • Rodičovské kavárny – termíny – 11. 2016, 18. 1. 2017 a 19. 4. 2017 vždy od 17 hod.
 • prohlídka školy – 24. 10.2016 v 16 hod. (sraz u vrátnice)
 • prosím o podpis školního řádu v žákovské knížce
 • dobrovolnictví v kampani Celé Česko čte dětem

 

Naše třída

 • vedení třídního fondu
 • možno sponzorovat třídu
 • formuláře o zdravotní způsobilosti – prosím o co nejdřívější odevzdání
 • rodiče souhlasí s případným testováním na přítomnost návykových látek (bylo odhlasováno)
 • v rámci projektu Respekt – spojení 1. a 9. třídy
 • bude probíhat sociometrie na portále proskoly.cz  (kódy budou vlepené v ŽK)
 • IT kroužek pana Abrháma
 • jako třída se zaměříme hlavně na hledání vhodných středních škol (informativní schůzka ohledně SŠ bude 16. ledna 2017 – ÚČAST NUTNÁ!)
  • prosím, aby rodiče žákům s výběrem pomohli
  • doporučuji navštívení vybraných škol na dni otevřených dveří
  • nemějte přehnané nároky

Klub mladého diváka

 • 4 představení během školního roku za 430 Kč
 • Termíny v pondělí, úterý, středu nebo čtvrtek
 • Většinou večerní, ale může být i odpolední představení
 • Doprava k divadlu i zpět individuální, v divadle dohled učitelek českého jazyka
 • Přesný termín znám se značným předstihem (pokud vstoupí do tréninku hokejistů, zajistí pan Pomahač jeho přesun)
 • Pokud žák včas oznámí, že nemůže jít, pokusím se vstupenku prodat spolužákům (za 100Kč)
 • Z letité zkušenosti: představení velice kvalitní, horší sedadla
 • Peníze nutno spolu s přihláškou (k vyzvednutí u mě) odevzdat do 27. 9. 2016

Pavlína Poletínová

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.