Tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

prosím přihlaste se na termín tripartitních schůzek, na který se dostavíte společně s Vaším dítětem.

http://doodle.com/poll/522386tegir6d6sq

Rodičovská kavárna

1-rodicovska-kavarna_2016_17

1-rodicovska-kavarna_2016_17

Vážení rodiče, zvu Vás na první kavárnu v tomto školním roce a budu ráda, pokud se na ní společně uvidíme.

Zápis ze třídních schůzek

Třídní schůzky 21. září 2016

Obecně

 • komunikace s TU – emailem, telefonicky
 • omlouvání absence – do 3 dnů nahlásit škole, po návratu do 3 dnů omluvit do ŽK
 • odvolané hodiny – rodiče souhlasí s tím, aby odvolané hodiny byly zveřejňovány pouze na webu školy u suplování (bylo odhlasováno)
 • RESPEKT – jako téma školy
 • škola letos opět zaplatila pracovní sešity
 • kalendář školního roku – na webových stránkách školy
 • Rodičovské kavárny – termíny – 11. 2016, 18. 1. 2017 a 19. 4. 2017 vždy od 17 hod.
 • prohlídka školy – 24. 10.2016 v 16 hod. (sraz u vrátnice)
 • prosím o podpis školního řádu v žákovské knížce
 • dobrovolnictví v kampani Celé Česko čte dětem

 

Naše třída

 • vedení třídního fondu
 • možno sponzorovat třídu
 • formuláře o zdravotní způsobilosti – prosím o co nejdřívější odevzdání
 • rodiče souhlasí s případným testováním na přítomnost návykových látek (bylo odhlasováno)
 • v rámci projektu Respekt – spojení 1. a 9. třídy
 • bude probíhat sociometrie na portále proskoly.cz  (kódy budou vlepené v ŽK)
 • IT kroužek pana Abrháma
 • jako třída se zaměříme hlavně na hledání vhodných středních škol (informativní schůzka ohledně SŠ bude 16. ledna 2017 – ÚČAST NUTNÁ!)
  • prosím, aby rodiče žákům s výběrem pomohli
  • doporučuji navštívení vybraných škol na dni otevřených dveří
  • nemějte přehnané nároky

Klub mladého diváka

 • 4 představení během školního roku za 430 Kč
 • Termíny v pondělí, úterý, středu nebo čtvrtek
 • Většinou večerní, ale může být i odpolední představení
 • Doprava k divadlu i zpět individuální, v divadle dohled učitelek českého jazyka
 • Přesný termín znám se značným předstihem (pokud vstoupí do tréninku hokejistů, zajistí pan Pomahač jeho přesun)
 • Pokud žák včas oznámí, že nemůže jít, pokusím se vstupenku prodat spolužákům (za 100Kč)
 • Z letité zkušenosti: představení velice kvalitní, horší sedadla
 • Peníze nutno spolu s přihláškou (k vyzvednutí u mě) odevzdat do 27. 9. 2016

Pavlína Poletínová

Machři roku – Jarmark řemesel

Ve středu 21. září 2016 se zúčastníme Jarmarku řemesel, kde se žáci nejen seznámí s 30 odbornými školami, ale hlavně si budou moci vlastnoručně vyzkoušet až 20 řemesel.

Sejdeme se v 8:00 a po první hodině společně vyrazíme.

Konec akce mezi 11 až 12 hod. Konec určíme především podle počasí.

Třídní schůzky

Vážení rodiče, ve středu 21. září 2016 se od 17:00 konají třídní schůzky. Těším se na Vás

Pravidla vstupu do školy

Do šaten ( s výjimkou prostoru u informačního kiosku) rodiče nevstupují . Jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je výjimečně možné ráno před vyučováním. V 7,55 je nutno školu opustit. Přicházejte prosím včas. Minutu či dvě před termínem odchodu nemá smysl jednání realizovat. Běžnou návštěvu si dohodněte s příslušným učitelem/zaměstnancem vždy předem (např. návštěva vyučovací hodiny, vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace…). Pokud vstupujete do školy na domluvenou návštěvu, zapište se ve vrátnici do sešitu návštěv. Upozorňujeme, že i rozhovor s vedením školy je nutno domlouvat s předstihem. Přijdete-li neohlášeni a budete na okamžitém rozhovoru trvat, vyčkáte laskavě u vrátnice do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat. (Tak aby nenarušil svou výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou nezbytnou činnost.) Při nedodržení tohoto postupu má paní vrátná pokyn Vás v této době do budovy nepouštět. Chráníme tak především Vaše děti.

 • každá návštěva, která vstupuje do školy, se zapíše do sešitu (jméno, důvod návštěvy-za kým) příchod a odchod zapíše vrátná/vrátný, která/který předá návštěvě visačku „návštěva“; tuto visačku návštěva při odchodu odevzdá
 • návštěvou rozumíme každého příchozího s výjimkou zaměstnanců školy,  lektorů pravidelných kroužků a účastníků pravidelných podnájmů

Začátek školního roku

Moji milí deváťáci,

čeká nás společně poslední školní rok na základní škole. Věřím, že si ho užijeme!

V pátek 2. září 2016 bude vyučování končit v 11:40.

ZÍTRA DOSTANETE FORMULÁŘE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI A DOTAZNÍKY. PROSÍM O CO NEJRYCHLEJŠÍ VYPLNĚNÍ.

Od pondělí 5. září 2016 bude probíhat výuka podle rozvrhu.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.