Přesun hodiny

V pátek 28. dubna 2017 se přesouvá 6. hodina na 3. vyučovací hodinu. Vyučování tak končí ve 12,35 hod.

Přírodopisná vycházka

Dne 2.5.2017 se uskuteční Přírodopisná vycházka do Dalejského údolí v Praze. Rozbal text »

Rodičovské kavárny – vyjádření rodičů a vedení školy

 

Vážení rodiče,

 

rodičovské kavárny pořádáme již třetím rokem. Před rokem jsme se dotazovali rodičů, zda mají o pořádání rodičovských kaváren zájem a co by mohlo být příčinou nízkého zájmu ze strany rodičů. Dozvěděli jsme se, že o kavárny zájem ze strany rodičů je a že bychom měli přesunout začátek ze 16 na 17 hodin. To jsme v letošním školním roce udělali, účast rodičů však vyšší není, spíše naopak.

 

Před třídními schůzkami 29. 3. 2017 jsem tedy požádala třídní učitele, aby se vás zeptali na názor, co je příčinou nízké návštěvnosti kaváren. Děkuji vám za vaše názory, které teď zveřejňuji spolu se svým vyjádřením:

 

  • Hodina začátku by se mohla ještě posunout tak, aby kavárna začínala v 18 hodin:

Naši učitelé jsou ve škole obvykle od 7,30 hod. – to je důvod, proč tomuto návrhu nelze vyhovět.

  • Na rodičovské kavárně by mohly být přítomny děti:

Samozřejmě, děti už několikrát v kavárně byly. Nepovažujeme to za problém, i když kávu jim samozřejmě nenabídneme J.

  • Kavárny by měly být jiný den než ve středu, když řada rodičů pracuje ve státní správě a středa je úředním dnem:

Tento návrh s kolegy zvážíme, přesunout kavárnu na jiný den než středu nepovažuji za problém.

  • Témata nejdou vhodná pro rodiče žáků z prvního stupně:

Tento názor nesdílím (témata posledních dvou let.: matematika dle profesora Hejného; výtvarné rukodělné dílny; šikana; co dává a bere sport; relaxace uměním; co děti čtou a proč s nimi číst; mezinárodní projekty naší školy a komunikační schopnosti žáků; zvířata ve škole…), přesto uvítáme případné návrhy rodičů.

  • Nedostatek času:

S nedostatkem času se potýkáme i my, pedagogové; přesto nám záleží na tom, aby mohla být škola prostřednictvím kavárny místem příjemného setkávání učitelů s rodiči, kdy nemusí být důležité téma hovoru, ale rozhovor sám.

 

Vážení rodiče, těším se na případná setkávání s vámi v dalších kavárnách, které budeme pořádat.

 

 

                                                                                  Jana Churáčková, ředitelka školy

 

  1. 4. 2017

 

Rodičovská kavárna

Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. Kde všude se s broučky ve vlasech můžete setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí? Kavárna je určena pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na den 9. 5. 2017 ředitelské volno.

Den otevřených dveří

Dne 19. 4. 2017 je od 8,00 do 12,35 den otevřených dveří. V tuto dobu je možno navštívit vyučování v kterékoliv třídě.

Laboratorní práce z chemie II

Dne 10.4.2017 budou probíhat laboratorní práce z chemie. Prosím, připravte se na ně tím, že si přečtete zadání.

S sebou si vezměte hadr, pláště máme školní 😉

Zadání zde: 2 laboratorní práce

Třídní trička

Na třídní tričko vybíráme 225 Kč.

Třídní schůzky a jarmark

Ve středu 29. března 2017 se od 16:00 koná jarmark a od 17:00 se konají třídní schůzky.

Vážení rodiče, protože se jedná o naše poslední hromadné setkání, proto Vás moc ráda na schůzkách uvítám, abychom se mohli společně rozloučit. 

Jeden svět

 

Ve čtvrtek 16. března půjdeme na festival Jeden svět, který je tentokrát zaměřen na téma Umění spolupráce. 

SRAZ V 7:30 PŘED ŠKOLOU!

Návrat na 5. vyučovací hodinu, hokejisté pokračují pracovními činnostmi, ostatní sportovní výchovou.

Vstupné 60 Kč – placeno z fondu.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.