Odvolaná hodina

Ve čtvrtek 25. května 2017 odpadá dívkám odpolední vyučování.

Odvolaná hodina

V úterý 23. května 2017 odpadá odpolední vyučování.

Sběr papíru

V termínu 18. a 19. května se již tradičně od 7:30 do 8:00 koná sběr papíru. Balíky prosím přinášejte svázané a zvážené. Děkujeme

Informace ke škole v přírodě

Na školu v přírodě odjíždíme v pátek 26. 5. 2017 ve 13 hodin.

S.raz je ve 12,30 hod. před školou.

Při odjezdu odevzdejte potvrzení o bezinfekčnosti, které naleznete níže.

Informace o elektronických zařízeních – s sebou pouze na vlastní odpovědnost a s noční úschovou.

bezinfekčnost 2017

Opravné testy – Chemie, Přírodopis

Množí se dotazy na opravné testy. Proto jsem se rozhodl, že 22.5. od 14:00 se budou konat opravné testy. Rozbal text »

Přírodopisná vycházka

Dne 2.5.2017 se uskuteční Přírodopisná vycházka do Dalejského údolí v Praze. Rozbal text »

Rodičovské kavárny – vyjádření rodičů a vedení školy

 

Vážení rodiče,

 

rodičovské kavárny pořádáme již třetím rokem. Před rokem jsme se dotazovali rodičů, zda mají o pořádání rodičovských kaváren zájem a co by mohlo být příčinou nízkého zájmu ze strany rodičů. Dozvěděli jsme se, že o kavárny zájem ze strany rodičů je a že bychom měli přesunout začátek ze 16 na 17 hodin. To jsme v letošním školním roce udělali, účast rodičů však vyšší není, spíše naopak.

 

Před třídními schůzkami 29. 3. 2017 jsem tedy požádala třídní učitele, aby se vás zeptali na názor, co je příčinou nízké návštěvnosti kaváren. Děkuji vám za vaše názory, které teď zveřejňuji spolu se svým vyjádřením:

 

  • Hodina začátku by se mohla ještě posunout tak, aby kavárna začínala v 18 hodin:

Naši učitelé jsou ve škole obvykle od 7,30 hod. – to je důvod, proč tomuto návrhu nelze vyhovět.

  • Na rodičovské kavárně by mohly být přítomny děti:

Samozřejmě, děti už několikrát v kavárně byly. Nepovažujeme to za problém, i když kávu jim samozřejmě nenabídneme J.

  • Kavárny by měly být jiný den než ve středu, když řada rodičů pracuje ve státní správě a středa je úředním dnem:

Tento návrh s kolegy zvážíme, přesunout kavárnu na jiný den než středu nepovažuji za problém.

  • Témata nejdou vhodná pro rodiče žáků z prvního stupně:

Tento názor nesdílím (témata posledních dvou let.: matematika dle profesora Hejného; výtvarné rukodělné dílny; šikana; co dává a bere sport; relaxace uměním; co děti čtou a proč s nimi číst; mezinárodní projekty naší školy a komunikační schopnosti žáků; zvířata ve škole…), přesto uvítáme případné návrhy rodičů.

  • Nedostatek času:

S nedostatkem času se potýkáme i my, pedagogové; přesto nám záleží na tom, aby mohla být škola prostřednictvím kavárny místem příjemného setkávání učitelů s rodiči, kdy nemusí být důležité téma hovoru, ale rozhovor sám.

 

Vážení rodiče, těším se na případná setkávání s vámi v dalších kavárnách, které budeme pořádat.

 

 

                                                                                  Jana Churáčková, ředitelka školy

 

  1. 4. 2017

 

Rodičovská kavárna

Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. Kde všude se s broučky ve vlasech můžete setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí? Kavárna je určena pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na den 9. 5. 2017 ředitelské volno.

Den otevřených dveří

Dne 19. 4. 2017 je od 8,00 do 12,35 den otevřených dveří. V tuto dobu je možno navštívit vyučování v kterékoliv třídě.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.