Rodičovská kavárna

Vážení rodiče, 

ráda bych Vás pozvala na další rodičovskou kavárnu, tentokrát v režii pracovního týmu ČJ.

 

Drahorádová

 

 

Ředitelské volno

V pondělí 31. 4. 2018 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno pro žáky.

Drah.

Změna rozvrhu

Ve středu 25. dubna odpadá hodina ZV, žáci končí ve 12.35 hod. Drah.

Sběr papíru

Ve dnech 26.4. a 27.4. bude přistaven kontejner na papír. Zvážený papír bude možné odevzdávat ráno od cca 7:30 do 7:55 ve školní zahradě.

 

Drah.

Anglický jazyk- duben

Plán na duben v AJ (platí pouze pro skupinu M. Vránové):

Test z celé 4. lekce – čtvrtek  19.4.2018

Desetiminutovka ze slovíček 5.A,B- čtvrtek 26.4.2018 

Desetiminutovka ze slovíček 5.C,D- čtvrtek 3.5.2018 

Marcela Vránová

DU – AJ Drahoradova

Be interested in:

 

Writing

Working in an office

Travelling

Helping people

Working with other people

 

 

 

Be good/great/briliant at:

 

Using initiative

Working to deadlines

Maths (or other subject)

Using computer

Dealing with people

Making decisions

Working under pressure

Sorting out problems

Working as a part of a team

Be:

 

Caring

Inquisitive

Ambitious

Dedicated

Realiable

Creative

Tolerant

Calm

Understanding

Meticulous

Conscientious

Confident

patient

Be good with your hands

Have good reflexes

Be physically fit

Have a degree

Have good commminiction skills

Ředitelské volno a zkrácené vyučování

Vyučování ve dnech zápisu, tj. 4. a 5. dubna 2018, končí ve 12.35 hod.

Na dne 30. dubna ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno.

Drahorádová

Britské dny

V pátek dne 23. 3. jdeme na Britské dny v Praze. Odcházíme ze školy po první vyučovací hodině. Rozchod bude ve 12.00 na Malostranském náměstí.

Drah.

AJ – Drahorádová – přepis do sešitu za DÚ

Present tenses – přítomné časy

 

  1. Present simple

– zvyk, denní režim, opakovaný, obecný nebo dlouhotrvající děj, jízdní řády (budoucnost), rozvrhy, začátky a konce představení/zápasů atd. (My mum works as a teacher.)

– never, often, usually, sometimes, every (week)

– výjimka can, be, have

 

+ I work in the hospital .                      ALE     She works in the hospital.

– I don´t work in the hospital.   ALE     She doesn´t work in the hospital.

? Do you work in the hospital?             ALE     Does she work in the hospital?

 

  1. Present continuous

– právě probíhající děje (I am teaching English.)

– děj, který je dočasný, ale nemusí probíhat právě v dané chvíli (He is staying with me.)

– jistá budoucnost, něco již dojednaného a naplánovaného  (They are leaving tomorrow.)

– now, at the moment, today, this (week).

 

+ You are watching TV at the moment.

– You aren´t watching TV at the moment.

? Are you watching TV at the moment?

Třídní schůzky, velikonoční jarmark a den otevřených dveří

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají 21. 3. 2018 od 17 hod. Blížíme se již k závěru a je to naše poslední třídní schůzka. Velmi Vás prosím, abyste se zúčastnili. Ráda bych se s Vámi rozloučila a poděkovala za spolupráci. Bohužel je také potřeba probrat nevhodné chování některých žáků v druhém pololetí.

Před schůzkou bych Vás ráda pozvala na pravidelný velikonoční jarmark, který se pořádá od 16 hod., a na kterém si můžete koupit drobnosti a občerstvení od všech tříd.

Tento den je také den otevřených dveří. Jste tedy srdečně zváni v dopoledních hodinách do školy, kde můžete vidět výuku vyučujících v různých třídách.

Děkuji.

Drah.